17 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 15.01.2020 r., konkursu ofert na: „wykonanie naprawy 20 balkonów”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „DB Star Sp. z o.o.”      Continue reading

25 września 2019

25 września 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 05.09.2019 r., konkursu ofert na: „wykonanie kontroli stanu technicznego budynków”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „CERTYFIKATY ENERGETYCZNE  PRZEGLĄDY I Continue reading